Παραπομπή APA

(1929). Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1923,1924,1925. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο.

Παραπομπή Chicago Style

Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1923,1924,1925. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο, 1929.

Παραπομπή MLA

Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1923,1924,1925. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο, 1929.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.