Παραπομπή APA

(1930). Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1928. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1928. Αθήναι, 1930.

Παραπομπή MLA

Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1928. Αθήναι, 1930.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.