Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κάτα το έτος 1928 Μέρος Β'

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΘΟ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 380.1021 Σ