Παραπομπή APA

(1930). Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κάτα το έτος 1928. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κάτα το έτος 1928. Αθήναι, 1930.

Παραπομπή MLA

Στατιστική του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κάτα το έτος 1928. Αθήναι, 1930.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.