Παραπομπή APA

Ευραιμίδης Χαρ. Ι. (1973). Η στεγάνωσις ταμιευτήρων ύδατος και φραγμάτων δι'ασφαλτικής επικαλύψεως: Εφαρμογή εις την στεγάνωσιν του ταμιευτήρος Ludington. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Ευραιμίδης Χαρ. Ι. Η στεγάνωσις ταμιευτήρων ύδατος και φραγμάτων δι'ασφαλτικής επικαλύψεως: Εφαρμογή εις την στεγάνωσιν του ταμιευτήρος Ludington. Αθήναι, 1973.

Παραπομπή MLA

Ευραιμίδης Χαρ. Ι. Η στεγάνωσις ταμιευτήρων ύδατος και φραγμάτων δι'ασφαλτικής επικαλύψεως: Εφαρμογή εις την στεγάνωσιν του ταμιευτήρος Ludington. Αθήναι, 1973.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.