Αστοχίες συγκολλητών κατασκευών από ψαθυρή θραύση

Οι αστοχίες συγκολλητών μηχανολογικών κατασκευών (δοχεία πίεσης, λέβητες, κ.λ.π) αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της βιομηχανίας, καθώς συνοδεύονται πάντα από σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά πολλές φορές και από ανθρώπινα θύματα. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο αφενός να αναλυσει τα αίτια των αστοχιών αυτών, αφετέρου να προτείνει τη βασική...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χαϊδεμενόπουλος Γ. Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Οκτ.- Δεκ. 1994 ; τ. 14, τεύχ. 4 , σ. [63]-76
Λέξη-Κλειδί:Συγκόλληση
Αστοχίες
Θραύση
Welding
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 75-76
Περίληψη:Οι αστοχίες συγκολλητών μηχανολογικών κατασκευών (δοχεία πίεσης, λέβητες, κ.λ.π) αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της βιομηχανίας, καθώς συνοδεύονται πάντα από σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά πολλές φορές και από ανθρώπινα θύματα. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο αφενός να αναλυσει τα αίτια των αστοχιών αυτών, αφετέρου να προτείνει τη βασική μεθοδολογία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για το σκοπό αυτό, αναλύονται οκτώ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αστοχιών συγκολλητών κατασκευών. Η πλειοψηφία αυτού του τύπου των αστοχιών είναι δυνατόν να αποφευχθεί με την εφαρμογή μιας βασικής μεθοδολογίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής : (α) σχεδιομελέτη και επιλογή υλικού βασισμένη στις συγχρονες μεθόδους της θραυστομηχανικής, (β) διαδικασίες συγκολλήσεων και κατεργασιών, που ακολουθούν τη συγκόλληση, βασισμένες στις διεθνείς προδιαγραφές, (γ) εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος ελέγχου των συγκολλητών κατασκευών.
Μεταφρασμένη περίληψη:Failure of welded structures (pressure vessels, boilers, etc.) is one of the most important industrial problems since it is always followed by serious financial consequences and, in several times, by loss of life. The aim of the present study is to analyse the causes of failures on one hand, and to propose a basic methodology for their prevention on the other. To this end, eight characteristic case studies of failures of welded structures are presented. The majority of this type of failures can be avoided if a basic methodology is applied, which involves (a) fracture-mechanics-based design and materials selection, (b) appropriate welding and post-welding procedures based on international standards, and (c) application of a reliable quality control system for the welded structures.