Μελέτη της μετάδοσης πλημμυρικού κύματος σε φυσικούς αγωγούς.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται και συγκρίνονται δύο υπολογιστικά ομοιώματα κατάλληλα για τη μελέτη της διάδοσης πλημμυρικού κύματος σε φυσικούς αγωγούς μεταβλητής εν γένει διατομής. Το πρώτο είναι ένα δισδιάστατο ομοίωμα, ενώ το δεύτερο μονοδιάστατο, με προσθήκη κατάλληλων όρων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητότητα της διατομής. Χρησιμοποιείται ένα ρητό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπέλλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1994
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιουλ.-Σεπτ.1994 ; Τομ.14, Τευχ.3 , σελ.161-185
Λέξη-Κλειδί:Αγωγοί
Μαθηματικά Μοντέλα
Υδραυλική
Πλημμύρες
Mathematical Models
Floods
Hydraulics
Βιβλιογραφία:38 βιβλγ. αναφ.
Εκδότης:ΤΕΕ
Περίληψη:Στην εργασία αυτή περιγράφονται και συγκρίνονται δύο υπολογιστικά ομοιώματα κατάλληλα για τη μελέτη της διάδοσης πλημμυρικού κύματος σε φυσικούς αγωγούς μεταβλητής εν γένει διατομής. Το πρώτο είναι ένα δισδιάστατο ομοίωμα, ενώ το δεύτερο μονοδιάστατο, με προσθήκη κατάλληλων όρων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητότητα της διατομής. Χρησιμοποιείται ένα ρητό αριθμητικό σχήμα πεπερασμένων διαφορών δύο βημάτων με την ικανότητα να περιγράφει υποκρίσιμες και υπερκρίσιμες ροές χωρίς ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Στο τέλος γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων των μοντέλων με αντίστοιχα πειραματικά και τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.
Μεταφρασμένη περίληψη:In the present research work the problem of flood propagation in natural channels is examined.Two numerical models 2D and quasi-2D are described and compared.A finite-difference,explicit,two step numerical scheme is used.Predicted results are compared with corresponding measurements for various cases.Comparisons between computed and experimental data show a satisfactory agreement.