Μελέτη της μετάδοσης πλημμυρικού κύματος σε φυσικούς αγωγούς.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται και συγκρίνονται δύο υπολογιστικά ομοιώματα κατάλληλα για τη μελέτη της διάδοσης πλημμυρικού κύματος σε φυσικούς αγωγούς μεταβλητής εν γένει διατομής. Το πρώτο είναι ένα δισδιάστατο ομοίωμα, ενώ το δεύτερο μονοδιάστατο, με προσθήκη κατάλληλων όρων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητότητα της διατομής. Χρησιμοποιείται ένα ρητό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπέλλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1994
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιουλ.-Σεπτ.1994 ; Τομ.14, Τευχ.3 , σελ.161-185
Λέξη-Κλειδί:Αγωγοί
Μαθηματικά Μοντέλα
Υδραυλική
Πλημμύρες
Mathematical Models
Floods
Hydraulics

Παρόμοια τεκμήρια