Παραπομπή APA

Τσιαμπάος Γ. (1989). Τεχνικογεωλογικοί χαρακτήρες των Μαργών Ηρακλείου Κρήτης. Ηράκλειο: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Τσιαμπάος Γ. Τεχνικογεωλογικοί χαρακτήρες των Μαργών Ηρακλείου Κρήτης. Ηράκλειο: ΤΕΕ, 1989.

Παραπομπή MLA

Τσιαμπάος Γ. Τεχνικογεωλογικοί χαρακτήρες των Μαργών Ηρακλείου Κρήτης. Ηράκλειο: ΤΕΕ, 1989.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.