Παραπομπή APA

(1969). Τυποποίησις ονοματολογίας και συμβολισμού αρδευτικών δικτύων. Αθήναι: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Τυποποίησις ονοματολογίας και συμβολισμού αρδευτικών δικτύων. Αθήναι: ΤΕΕ, 1969.

Παραπομπή MLA

Τυποποίησις ονοματολογίας και συμβολισμού αρδευτικών δικτύων. Αθήναι: ΤΕΕ, 1969.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.