Μηνιαίον δελτίον του ειδικού εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Άγνωστο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναις : Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 1932
Γενική θεματική ενότητα:ΕΜΠΟΡΙΟ