Παραπομπή APA

(1932). Μηνιαίον δελτίον του ειδικού εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών. Αθήναις: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

Παραπομπή Chicago Style

Μηνιαίον δελτίον του ειδικού εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών. Αθήναις: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1932.

Παραπομπή MLA

Μηνιαίον δελτίον του ειδικού εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών. Αθήναις: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1932.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.