Τοπική αυτοδιοίκηση Επιθεώρηση θεωρίας & πρακτικής δήμων & κοινοτήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άγνωστο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ