Προβλήματα σχεδιασμού οδογεφυρών (1998 : θεσσαλονίκη) Επιστημονική διημερίδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προβλήματα σχεδιασμού οδογεφυρών Επιστημονική διημερίδα, ΥΠΕΧΩΔΕ, Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΠΕΣ
Κατηγορία Υλικού: Διημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1998
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.2 Π
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.2 ΠΡΟ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη