Ενίσχυση σκυροδέματος με σύνθετα πολυμερή (2000 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ενίσχυση σκυροδέματος με σύνθετα πολυμερή (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2000
Λέξη-Κλειδί:Σύνθετα Πολυμερή
Σύνθετα Υλικά
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Επισκευές
Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων
Δομικά Στοιχεία
Ινοπλισμένα Πολυμερή
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας