Συμπεριφορά υποστυλωμάτων και κόμβων δοκών υποστυλωμάτων ενισχυμένων με σύνθετα υλικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος Γ.
Συλλογικό Έργο: Ενίσχυση σκυροδέματος με σύνθετα πολυμερή (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΑΘήνα : ΤΕΕ , 2000
Πηγή:Ενίσχυση σκυροδέματος με σύνθετα πολυμερή (2000 : Αθήνα)
Λέξη-Κλειδί:Σύνθετα Πολυμερή
Επισκευές
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Υποστυλώματα
Κόμβοι
Δοκοί
Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων
Ινοπλισμένα Πολυμερή
Αντοχή Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1781

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 398

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 316

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 263

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.136 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1063