Παραπομπή APA

Κοινή σύσκεψη δήμων-κοινοτήτων,διάκεψη περιφερειακών περιοχών Ευρώπης-Αναπτυξιακός φορέας: Πρακτικά. [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Κοινή σύσκεψη δήμων-κοινοτήτων,διάκεψη περιφερειακών περιοχών Ευρώπης-Αναπτυξιακός φορέας: Πρακτικά. [χ.τ.].

Παραπομπή MLA

Κοινή σύσκεψη δήμων-κοινοτήτων,διάκεψη περιφερειακών περιοχών Ευρώπης-Αναπτυξιακός φορέας: Πρακτικά. [χ.τ.].

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.