Ιδιωτικό σύστημα για την επεξεργασία και διάθεση οικιακών λυμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστούλας Δημήτριος Γ., Ανδρεαδάκης Ανδρέας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Δελτίον Κέντρου Ερευνών Δημοσίων Έργων
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.006

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.2 Χ