Μεγιστοποίηση της χρήσης φυσικού αερίου στη βιομηχανία ως περιβαλλοντικά αποδεκτού καυσίμου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταματάκης Κωνσταντίνος, Παπασωτηρίου Δημήτρης, Φιλιππαίου Μαρία, Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Θεοδοσίου Θεοδόσιος, Κωστόπουλος Γιώργος, Γκολέμης Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΕΕ ΧΜ, ΕΕΕ Χημ. Βιομηχανίας & Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998
Λέξη-Κλειδί:Φυσικό Αέριο
Βιομηχανία
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Προστασία Περιβάλλοντος
Αέρια Καύσιμα
Αέριοι Ρύποι
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1786
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Not Available