Απλοποίηση της νομοθεσίας αδειοδότησης λατομείων αδρανών υλικών κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κολέρης Δημήτριος, Λειβαδάρος Ρουσέτος, Σπυρίδωνος Κλεομένης, Πατελάρος Γεώργιος, Τρουμπούκης Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1999
Λέξη-Κλειδί:Λατομεία
Αδρανή Υλικά
Αδειες Λειτουργίας
Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
Μεταλλευτική Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ