Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αγγελίδης Σωκράτης Σ., Πλάκας Αλέξανδρος, Κωστίκας Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2000
Λέξη-Κλειδί:Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Σκυρόδεμα
Αντοχή Υλικών
Χάλυβας
Προένταση
Πλάκες
Πλακοδοκοί
Ρηγμάτωση
Παραμορφώσεις
Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
Κανονισμός Εργων Σκυροδέματος
Διαστασιολόγηση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1796
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη