Παραπομπή APA

Μουζάκης Γεώργιος. (1999). Εφαρμογή της οδηγίας SEVESO II στην Ελλάδα.

Παραπομπή Chicago Style

Μουζάκης Γεώργιος. Εφαρμογή της οδηγίας SEVESO II στην Ελλάδα. 1999.

Παραπομπή MLA

Μουζάκης Γεώργιος. Εφαρμογή της οδηγίας SEVESO II στην Ελλάδα. 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.