Παραπομπή APA

(2011). Analytical Chemistry for Metals,Ores,and Related Materials: E 32 - latest. West Conshohocken,PA: ASTM.

Παραπομπή Chicago Style

Analytical Chemistry for Metals,Ores,and Related Materials: E 32 - Latest. West Conshohocken,PA: ASTM, 2011.

Παραπομπή MLA

Analytical Chemistry for Metals,Ores,and Related Materials: E 32 - Latest. West Conshohocken,PA: ASTM, 2011.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.