Προσδιορισμός των Τάσεων Δευτερεύοντος Τυλίγματος Τριφασικών Μετασχηματιστών σε Διφασική Τροφοδότηση Μέρος ΙΙΙ Μετασχηματιστές Τυλιχτού Πυρήνα με Πρωτεύον Συνδεδεμένο κατά Τρίγωνο Part III Wound Core Type Transformers of Primary Delta Connection

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ραϊτσιος Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1999
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III , Ιαν.- Δεκ.1999 ; τ.19, τεύχ.1-2 , σ.43-51
Λέξη-Κλειδί:Τριφασικοί Μετασχηματιστές
Τριφασική Τροφοδότηση
Διφασική Τροφοδότηση
Περιελίξεις Μετασχηματιστών
Πυρήνες Μετασχηματιστών
Three-Phase Transformers
Three-Phase Supply
Two-Phase Supply
Transformer Windings
Transformer Cores
Διαδίκτυο:Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧIII 1999/1-2