Προϋποθέσεις για τη δημιουργία τοπικής πολιτιστικής κίνησης σε περιφερειακούς δήμους της Αθήνας Τ' αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής έρευνας προστασίας περιβάλλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαλούχος Α., Πανταζής Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Άλλοι συγγραφείς: Παπαγεωργίου Φ., Ράνου Μαριάννα, Σακελλαριάδου Ε.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1978
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 723