Τα λίθινα γεφύρια του νομού Ρεθύμνου Αναδρομή στην ιστορία τους και την ιστορία των λίθινων κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χατζηδάκης Α., Εύδου Ζωή
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ρέθυμνο , 1995
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Γεφυροποιία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ