Τα λίθινα γεφύρια του νομού Ρεθύμνου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χατζηδάκης Αρης, Εύδου Ζωή
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ρέθυμνο , 1993
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.3 Χ

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 348