Παραπομπή APA

Σίσκος Γιάννης. (1998). Γραμμικός προγραμματισμός: μεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Παραπομπή Chicago Style

Σίσκος Γιάννης. Γραμμικός προγραμματισμός: μεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998.

Παραπομπή MLA

Σίσκος Γιάννης. Γραμμικός προγραμματισμός: μεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.