Φυσικό αέριο και αστική κατανάλωση στην Ελλάδα (1996 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Φυσικό αέριο και αστική κατανάλωση στην Ελλάδα Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1996 1998 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος - Ιούν. 1998 ; τεύχ. 3 , 95 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ. 1996 ; τεύχ. 4 , 79 σ.
Λέξη-Κλειδί:Φυσικό Αέριο
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου
Κατανάλωση Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών, τεύχ. 3/1998)
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών, τεύχ. 4/1998)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1803
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη