Παραπομπή APA

Πρόγιου Α. (1999). Σχεδιασμός αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ευρύτερης περιοχής Πειραιά.

Παραπομπή Chicago Style

Πρόγιου Α. Σχεδιασμός αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ευρύτερης περιοχής Πειραιά. 1999.

Παραπομπή MLA

Πρόγιου Α. Σχεδιασμός αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ευρύτερης περιοχής Πειραιά. 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.