Ο ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην παραγωγή των Δημοσίων Εργων, ισότιμη αξιοποίηση των Μηχανικών στο Δημόσιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διαμαντόπουλος Α., Σωτηρόπουλος Θ.
Συλλογικό Έργο: Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και του Μηχανικού (Ημερίδα), ΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1998
Πηγή:Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και του Μηχανικού (1998 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Δημόσια Εργα
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας