Παραπομπή APA

Ιωακειμίδης Ι.Σ. (1998). Αριθμητική προσομοίωση αδρομερών μέσων - Μεμονωμένων καταπτώσεων βράχων. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Ιωακειμίδης Ι.Σ. Αριθμητική προσομοίωση αδρομερών μέσων - Μεμονωμένων καταπτώσεων βράχων. Θεσσαλονίκη, 1998.

Παραπομπή MLA

Ιωακειμίδης Ι.Σ. Αριθμητική προσομοίωση αδρομερών μέσων - Μεμονωμένων καταπτώσεων βράχων. Θεσσαλονίκη, 1998.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.