Βιβλιοθήκες Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και σημαντικές Ουμανιστικές και Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες (3000 π.Χ.- 1600 μ.Χ.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στάϊκος Κωνσταντίνος Σπ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1997
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 027.009 Στ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη