Αξιολόγηση συστήματος πρόβλεψης συμπεριφοράς οδοστρωμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σωτηρόπουλος Γεώργιος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2000
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 625.8 Σ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη