Η περιφερειακή αντίληψη για την τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γραβάνη Π.
Συλλογικό Έργο: Τουριστική ανάπτυξη παραλίων Ν. Λάρισας, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 1999
Πηγή:Τουριστική ανάπτυξη παραλίων Ν. Λάρισας [1999 : Λάρισα] / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Λέξη-Κλειδί:Τουριστική Πολιτική
Τουριστική Ανάπτυξη
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.47914954 Τ