Ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για αρδεύσεις και υδρεύσεις ζώων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πατμανίδης Ιππ.
Συλλογικό Έργο: Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας (συνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Πηγή:Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας (1978 : Λάρισα) : Πρακτικά συνεδρίου . τ.2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδρολογία
Υδατικό Δυναμικό
Αρδευτικά Εργα
Αναπτυξιακή Πολιτική
Υδρευση
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο