Τα εκμεταλλεύσιμα υπόγεια ύδατα της Θεσσαλίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Hyber R., Γκόφας Θεόφιλος Χ.
Συλλογικό Έργο: Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας (συνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Πηγή:Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας (1978 : Λάρισα) : Πρακτικά συνεδρίου . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδρολογία
Υδατικό Δυναμικό
Υπόγεια Νερά
Φράγματα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:τ. 2, τεύχ. Α', σ. 156-166 : πίν.
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)