Τα εκμεταλλεύσιμα υπόγεια ύδατα της Θεσσαλίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Hyber R., Γκόφας Θεόφιλος Χ.
Συλλογικό Έργο: Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας (συνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Πηγή:Υδάτινο δυναμικό Θεσσαλίας (1978 : Λάρισα) : Πρακτικά συνεδρίου . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδρολογία
Υδατικό Δυναμικό
Υπόγεια Νερά
Φράγματα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια