Παραπομπή APA

Ευστρατιάδης Γρηγόρης. (1979). Γύρω στη μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοσθεί στο πρόβλημα του εμπλουτισμού της Θεσσαλίας με νερά από τη Δυτική Ελλάδα.

Παραπομπή Chicago Style

Ευστρατιάδης Γρηγόρης. Γύρω στη μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοσθεί στο πρόβλημα του εμπλουτισμού της Θεσσαλίας με νερά από τη Δυτική Ελλάδα. 1979.

Παραπομπή MLA

Ευστρατιάδης Γρηγόρης. Γύρω στη μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοσθεί στο πρόβλημα του εμπλουτισμού της Θεσσαλίας με νερά από τη Δυτική Ελλάδα. 1979.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.