Ο "Πράσινος Βιτρούβιος" Κριτική επάνω στα Θετικά Στοιχεία και τις Ελλείψεις του

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρόϊδω
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 2000
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ II , Ιαν.- Δεκ. 2000 ; τ.20, τεύχ.1-2 , 9 σ.
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Κτίρια
Πόλεις
Φυσικοί Πόροι
Πολεοδομία
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Πράσινος Βιτρούβιος
Environmental Planning
Architectural Design
Buildings
Cities
Natural Resources
Urban Planning
Energy Conservation
Green Vitrouvious
Διαδίκτυο:Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧII 2000/1-2