Πειραματική Ανάλυση και Σύγκριση Διακοπτικών Μετατροπέων Συνεχούς Τάσης σε Συνεχή Τάση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πατσιάς Χρήστος Π., Πολύζος Ν., Τατάκης Ε. Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III , Ιαν.- Δεκ. 2000 ; τ. 20, τεύχ. 1-2 , 17 σ.
Λέξη-Κλειδί:Μετατροπείς Ισχύος
Διαμόρφωση Εύρους Παλμών
Ηλεκτρονικά Ισχύος
Μετατροπείς Buck-Boost
Power Converters
Pulse Width Modulation
Power Electronics
Buck-Boost Converters
Διαδίκτυο:Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧIII 2000/1-2