Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης - Αποχέτευσης, το θεσμικό τους πλαίσιο και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπαρμπούτης Αναστάσιος
Συλλογικό Έργο: Εργα επεξεργασίας λυμάτων-Ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, ΔΕΥΑΛ, ΔΕΥΑΜΒ, ΔΕΥΑΚ, ΔΕΥΑΤ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 1989
Πηγή:Εργα επεξεργασίας λυμάτων - Ανάπτυξη & προστασία περιβάλλοντος
Θέματα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.3094954 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 605