Αδυναμία Τιμολόγησης Οικοδομικών Εργασιών ωπλισμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουδικλάρης Θεόδωρος
Συλλογικό Έργο: Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 1999
Πηγή:Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος [1999:Λάρισα]
Λέξη-Κλειδί:Αναλυτικά Τιμολόγια
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 666.893026 Ν