Πρόγραμμα ερεύνης μολύνσεως της ατμόσφαιρας του λεκανοπεδίου των Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΡΥΕΑ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1972
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.53 Ε
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη