Παραπομπή APA

Ποδιάς Α. (1991). Σχεδιασμός και κατασκευή θαλάμου προσρόφησης για εφαρμογή σε έρευνα βιοσυμβατότητας πολυμερών υλικών. Πάτρα.

Παραπομπή Chicago Style

Ποδιάς Α. Σχεδιασμός και κατασκευή θαλάμου προσρόφησης για εφαρμογή σε έρευνα βιοσυμβατότητας πολυμερών υλικών. Πάτρα, 1991.

Παραπομπή MLA

Ποδιάς Α. Σχεδιασμός και κατασκευή θαλάμου προσρόφησης για εφαρμογή σε έρευνα βιοσυμβατότητας πολυμερών υλικών. Πάτρα, 1991.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.