Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μνημείων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεωργόπουλος Α.
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας, Σύλλογος Τοπογράφων Μηχανικών Τμ.Δυτ.Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Διημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Αποτύπωση μνημείων και ιστορικών χώρων (φωτογραμμετρικές)
Λέξη-Κλειδί:Φωτογραμμετρία
Αποτύπωση
Μνημεία
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ