Φυσική περιγραφή:τ.1: σ.461-468 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ.468
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)