Τηλεϊατρική στον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών υγείας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιάννης Δημ.
Συλλογικό Έργο: Η τηλεϊατρική στην Ελλάδα (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΕΕ ΗΜ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1997
Πηγή:Η τηλεϊατρική στην Ελλάδα (1997 : Αθήνα)
Λέξη-Κλειδί:Τηλεϊατρική
Υγεία
Ιδιωτικός Τομέας
Γενική θεματική ενότητα:ΙΑΤΡΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1657

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 450

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 260

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 610.28 Τ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 920