Τηλεϊατρική στον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών υγείας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιάννης Δημ.
Συλλογικό Έργο: Η τηλεϊατρική στην Ελλάδα (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΕΕ ΗΜ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1997
Πηγή:Η τηλεϊατρική στην Ελλάδα (1997 : Αθήνα)
Λέξη-Κλειδί:Τηλεϊατρική
Υγεία
Ιδιωτικός Τομέας
Γενική θεματική ενότητα:ΙΑΤΡΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας