Φυσική περιγραφή:τ.2: σ.329-337 : πίν.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ.337
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)