Η Ελλάδα στην Ευρώπη: Χωροταξία και περιφερειακή πολιτική προς το 2000 Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κομνηνίδης Νίκος, Μπεριάτος Ηλίας, Παπαϊωάννου Γιώργος, Πυργιώτης Γ., Σπυρόπουλος Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η Ελλάδα στην Ευρώπη: Χωροταξία και περιφερειακή πολιτική προς το 2000 (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:Η Ελλάδα στην Ευρώπη: Χωροταξία και περιφερειακή πολιτική προς το 2000 (1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξία
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1838